Kohtumine kirjanikuga

Raamatukogus toimub kohtumine kirjanik Ilmar Trulliga:

5.tunni ajal I-V klass, 6.tunni ajal VI-IX klass