Keeruliste ilmaolude tõttu täna, 12.detsembril õppetööd ei toimu.

Teisipäeval, 13.detsembril tulevad kooli Vastse-Kuuste aleviku õpilased ja kaugemalt need, kellel teeolud seda võimaldavad. Busside liikumine sõltub teede seisukorrast, seda on täna raske ette ennustada.

Õpetajad kirjutavad 13.detsembri tundide materjali põhjalikult Stuudiumisse lahti. Ülesannete andmisel arvestame elektrikatkestuste võimalusega. Õpilased, kes teisipäeval kooli tulla ei saa, täidavad ülesandeid kodus.

Loodame, et kolmapäevaks on ilm paranenud.