Dokumendid

ÕIEND Vastse-Kuuste Koolis teostatud  temaatilise haldusjärelvalve kohta

Vastse-Kuuste Kooli  PÕHIMÄÄRUS

Vastse-Kuuste Kooli ARENGUKAVA aastateks 2016 - 2020 (kinnitatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu  26.11.2015 määrus nr 10) + Vastse-Kuuste Kooli arengukava tegevuskava aastateks 2016 - 2020

Vastse-Kuuste Kooli ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD

 Vastse-Kuuste Kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord