Õppekorraldus 1.-9.klassis kuni 28.märtsini 

 Vabariigi Valitsuse 26.02.2021 korraldusega nr 97 pikendatakse üldhariduskoolide 5.-9.klasside distantsõppe perioodi kuni 28.märtsini (kaasa arvatud).  

 Et saaksime 1.-4.klasside õpilastega võimalikult kaua jätkata kontaktõpet, palume kooli saata ainult täiesti terved lapsed. Järgime omalt poolt kõiki kehtivaid ohutusnõudeid: hajutame lapsi tundide ja vahetundide ajal, tuulutame ruume, desinfitseerime käsi ja pindasid, samuti soovitame õpilastel kanda maski. Koolivaheajal toimus ka kooli personali vaktsineerimine.

 HTMi infokiri õppetegevuse korraldamiseks alates 1.märtsist https://bit.ly/3r4NvV7 lubab huvitegevust siseruumides vaid individuaaltegevustena. Seepärast peame ära jätma kõik ringitunnid. Kontaktide vähendamiseks palume 1.-4.klassi õpilastel peale tunde koju minna. Kui see võimalik pole, saab olla pikapäevarühmas. Koolibusside ajad on endised. 

Vastse-Kuuste noortekeskuse maja on kinni ja teha saab ainult õuetegevusi. Info on üleval keskuse FB lehel https://bit.ly/3sFbsmC