Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele lubatakse alates 3.maist kooli 1.-4. ja 9.klassi õpilased. Teistele klassidele jätkub distantsõpe.

 Õppetöö läbiviimisel tuleb arvestada kõiki ettevaatusabinõusid (distantsi hoidmine, käte ja pindade desinfitseerimine, ruumide tuulutamine jms).

Siseruumides peavad maski kandma nii õppijad kui asutuse personal. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine pole tervislikel põhjustel võimalik.