Kool

Vastse-Kuuste Kool on kool:

● kus  alates 21.01.2021 õpib 88 õpilast;
● kus õppetunde annab 19 õpetajat;
● kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 3 kasvatajat;
● kus huviringide tööd juhib 7 ringijuhti (pallimängud, robootikaring,  lauamängud, vibutrenn,  mudilaskoor,muusikaring, noorkotkad ja kodutütred, käsitööring);
● kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.

 MEIE MISSIOON

Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele.

MEIE VÄÄRTUSED

LOOVUS, TARKUS, AVATUS, ETTEVÕTLIKKUS