Austatud suured ja väikesed lugejad!

 

Vastavalt 2018. aasta suvel vastu võetud Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskirjale (Põlva Vallavolikogu määrus 21.06.2018 nr 1-2/41) on lugeja kohustatud teaviku tagastustähtajaks tagastamata jätmisel tasuma viivitatud aja eest viivist 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest.

Viivise võtmine algab 1. novembrist 2018 ning selle arvutab välja laenutusprogramm Urram.

 

Teavikuid laenutatakse koju 30 päevaks, ajakirju, auviseid ja erandkorras lugemissaali raamatuid kuni 7 päevaks. Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõutud, võib laenutada lühemaks ajaks kui 30 päevaks. Teatmeteoseid, enam nõutavate teavikute ainueksemplare, ajakirjade viimaseid numbreid, ajalehti ja eriti väärtuslikke teavikuid koju ei laenutata.

 

Selgituseks: alates 1. juunist 2018 ei ole Vastse-Kuuste raamatukogu iseseisev asutus, vaid Põlva Keskraamatukogu Vastse-Kuuste harukogu ning meil kehtivad ühised määrused ja eeskirjad.