HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI ÜLDPÕHIMÕTTED (loe edasi)

 HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI ÜLDPÕHIMÕTTED

  • Hoiame koolid avatud, kuid arvestame kõigi ohutusega
  • Distantsõpet ei rakendata põhikooli I ja II kooliastmele ning täiendavat tuge vajavatele õpilastele
  • Vaktsineerimine on parim viis viiruse leviku tõkestamiseks
  • Hajutamine (siseruumide täituvus 50% ja muud meetmed)
  • Korras ventilatsioon, tuulutamine
  • Hügieen - kätepesu ja desinfitseerimine
  • Erandjuhul võib III kooliastmes rakendada lühiajalist distantsõpet.

See tuleb kooskõlastada kooli pidaja ja Terviseameti regionaalosakonnaga ning sellest teavitada HTMi. Distantsõpe peab sel juhul olema juhendatud õpe virtuaalsete vahendite abil ning valdavalt vahetus suhtluses.

 Kõige värskemad juhised Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel: https://www.hm.ee/et/koroona

 Viiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed Vastse-Kuuste Koolis:

1) Kooli sisenemisel ja klassides on käte hügieeniks tagatud desinfitseerimisvahendid, sööklas ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid, ühekordsed paberrätikud ning kätehügieeni plakatid.

2) Käsi tuleb pesta sooja voolava vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit. Vajadusel  kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit. Noorematele õpilastele tuleb õige kätepesutehnika praktiliselt ette näidata.

3) Vähendame erinevate gruppide kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada klasside või rühmade kaupa.

4) Koolimajas tuleb tagada kvaliteetne ventilatsioon ning regulaarne ja piisav tuulutamine.

5) Vähemalt 1 kord koolipäeva jooksul desinfitseerida puutepindu (ukselingid, käsipuud, lülitid, seebidosaatorite vajutuskohad, WC loputuskastide nupud jms). 

6) Igapäevase märgkoristuse käigus pesta erinevad pinnad (pingid, lauad, ukselingid, lülitid jm) tõhusalt nõuetekohaste pesemis- või desinfitseerimisvahenditega. 

7) Õpilaste juhendamine hingamisteede hügieeni osas. Kui aevastatakse või köhitakse, siis tuleb katta oma suu ja nina ühekordse salvrätikuga ning panna see koheselt prügikasti ja puhastada seejärel käed. Kui ei ole salvrätikut, siis kasutada oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

8) Kooli tulevad vaid terved õpilased ja personal. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

9) Maski kandmisel lähtuda kehtivatest soovitustest.

10) Kooli töötajad, kes pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole lõppenud, peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti. Testimist teostab kooli teenindava Vastse-Kuuste perearstikeskuse pereõde.  

11) Kui koolis tekib nakkusjuhtum, siis tuleb juhinduda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisest: https://bit.ly/3zhsRVS