Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele on alates 14. detsembrist suletud kõik õppeasutused: üldhariduskoolid, kutseõppeasutused ja kõrgkoolid. 

Välistingimustes on tegevused lubatud, kui tagatud on osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ning ei puututa kokku teiste rühmadega.

Piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut.

Seoses sellega on Vastse-Kuuste koolipere distantsõppel 14.-22.detsembrini. Täpsemad juhised selleks perioodiks on lisatud eKooli. 

Koolivaheaeg 23.detsember 2020 kuni 10.jaanuar 2021.