Märts - emakeelekuu

 Eesti keele tundides:

Luuletuste kirjutamine eesti keelest ja eesti keele kiituseks.

  

Aeg

Tegevus

E. 11. märts 2019

Vaatame Keelekilde, vastame küsimustele.

http://portaal.eki.ee/videod.html

Youtube`is https://bit.ly/2NMmqmO

 

Infostendil näited kõnekäändudest, piltlikest väljenditest.

T. 12. märts 2019

Vaatame Keelekilde, vastame küsimustele.

K. 13. märts 2019

Viktoriin „Eesti keel ja eesti meel“

Vanuserühmad: 4.- 6. klass ja 7. - 9. klass.

Igast klassist 3 osalist. Kui klassis 10 või rohkem õpilast, võib olla ka kaks võistkonda.

N. 14. märts 2019

Emakeelepäev. Kirjutame etteütlust. 1. klass teeb ärakirja.

R. 15. märts 2019

 Kohtumine kirjanik Jaak Urmetiga (Wimberg) Vastse-Kuuste raamatukogus

 10.55 – 1.-5. kl

 11.50 – 6. -9. kl

R. 22. märts 2019

On valmis joonistused kõnekäändude  (väljendite) kohta.

R. 29. märts 2019

Lavastame klassiga ühe (laste)luuletuse. Lavastuste esitamine.