Vastse-Kuuste Kooli projektipäevad Valgemetsas

 Vastse-Kuuste koolipere osales 7.-9. septembril Valgemetsa Noortelaagris projektipäevadel.

 Vastse-Kuuste Kooli projektipäevad Valgemetsas

Kogu Vastse-Kuuste koolipere osales 7.-9. septembril Valgemetsa Noortelaagris projektipäevadel. Kolme päeva jooksul saime osaleda paljudes põnevates töötubades ja õuesõppetundides. Kahel päeval külastasid meid Pshühhobussi toredad juhendajad, kes andsid näpunäiteid, kuidas tõhusamalt õppida ning rääkisid sellest, mis meie ajus täpselt toimub, kui me midagi püüame meelde jätta. Lisaks sai õpilased ennast proovile panna ka psühho-orienteerumises. Eriti tore oli, et grupid moodustati juhuslikult – nii sattusid meeskonda erinevas vanuses õpilased, kõige pisematest kõige vanemateni.

 Lisaks Psühhobussile pakkusid meile erinevaid tegevusi ka juhendajad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumist, kes tutvustasid paraolümpiamängude spordialasid ja rääkisid põnevaid lugusid olümpiamaskottidest. Juhendatud tegevuste kaudu said õpilased võimaluse kogeda, mis tunne on sportida, kui ei näe või ei saa oma käsi kasutada ning testida oma reaktsioonikiirust.

 Projektipäevade raames toimusid õuesõppetunnid, mille viisid läbi meie oma kooli õpetajad. Tavapärase koolipäeva asemel toimusid tunnid välitingimustes ning igas tegevuses lõimiti erinevaid õppeaineid loodusainetega. Nii näiteks teostati loodusvaatlusi inglise keeles, mõõdeti puude kõrgusi erinevate meetodite abil, valmistati laevukesi looduslikust materjalist, kõige pisemad harjutasid loendamist ja arvutamist männikäbide abil. Lisaks viidi läbi huvitavaid katseid, korrati üle puuliigid ja metsataimed ning kõik ennast proovile panna ka jalgpallis, noolemängus, korvpalli vabavisetes ja rahvastepallis.

 Õpilaste sõnul olid projektipäevad vaheldusrikkad ja põnevad. Eriti meeldisid lastele Spordimuuseumi töötoad, looduses õppimine ja isegi toodi välja see, et projektipäevad andsid võimaluse koolitundides õpitut päriselus kasutada. Õpilased avaldasid soovi ka edaspidi sarnastel õppepäevadel osaleda.

 Aitäh Valgemetsa Noortelaagrile ja lahkele pererahvale, kes pakkusid meile kolm päeva põnevaid laagrielamusi ja võimalust viia läbi õppetegevusi looduse keskel.

 Projekti elluviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisete Žvirblis

Vastse-Kuuste Kooli loodusainete õpetaja