Rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring

18. novembril 2020 osalevad 8. klassi õpilased  rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) 2022 pilootuuringus.
Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.
ICCS uuringu eesmärk on hinnata, kuidas on erinevate riikide 8. klasside õpilased valmis kodanikuna ühiskonnas osalema.