E-õppe päevad 28. mail ja 3. juunil

 Lõpueksamite päevadel 28. mail ja 3. juunil toimub 1.-8. kl. õpilastel e-õppe päev