Tervist edendava koolina pöörame tähelepanu vaimsele tervisele ning viime sisse Nutivaba neljapäeva.

See tähendab, et iga nädala

neljapäeval kell 7.30-13.30 hoiame oma telefonid kotis või kapis.

Võimlas saab palli mängida kell     

8.45 - 9.00

10.35 - 10.55

11.30 – 11.50

12.35 – 12.45

Ajalooklassis ja loodusklassis lauamängud.