Õppetöö korraldus 22.-26.jaanuaril

 Alates 22.jaanuarist võtavad meie kooli 14 õpetajat osa üleriigilisest tähtajatust streigist, kaks kohaliku omavalitsuse palgal olevat töötajat osalevad toetusstreigis 22.-24.jaanuaril.

Streigi ajal on koolimaja avatud, kuid tavapärast õppetööd ei toimu.

Kuna kaks õpetajat streigis ei osale, toimub 22.-26.jaanuaril osa II ja III kooliastme õppetööst distantsilt: 5.-9. klassi ajalugu, 6.-9. klassi inglise keel ja vene keel. Täpsema info õppetöö sisu kohta nendes ainetes (veebitunnid, referaadid, projektiülesanded vms) panevad õpetajad üles Stuudiumisse. 25. ja 26.jaanuaril on 1.-4.klassi õpilastel võimalik olla koolis kell 7.30 - 11. Ainetunde ei toimu, pakume lastele tegevusi, mis toetavad õpitulemuste omandamist. Peale söögivahetundi palume lapsed koju viia.

Info selle kohta, kuidas on õppetöö korraldatud alates 29.jaanuarist, paneme üles hiljemalt 26.jaanuari hommikul.