Õppenõukogu koosolekud

Vastse-Kuuste Kooli õppenõukogu ajad 2021/2022 õa:

24.11.2021

16.03.2022

08.06.2022

16.06.2022