Õppenõukogu koosolekud

Vastse-Kuuste Kooli õppenõukogu ajad 2023/2024 õa:

22.11.2023; 13.03.2024