Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on  testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

 Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • matemaatika (kirjalik) – 17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) - 29. september 2021.a:
  • loodusõpetus (kirjalik) – 06.-07. oktoober 2021. a.


7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  • matemaatika (kirjalik) – 17. september 2021. a;
  • eesti keel (kirjalik) - 1. oktoober 2021.a;
  • loodusõpetus (kirjalik) – 04.-05. oktoober 2021. a;
  • inglise keel (kirjalik) 08. oktoober, 11. oktoober 2021.a.