Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on  testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

 Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.