Tunniplaan

VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA
1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 

2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

3.Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.

4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

 Õpiabi tunniplaan 2021/2022 õppeaastal

 

Esmaspäev

1.

8.00 – 8.45

6. klass

Inglise keel

Õp. Helin Oja

 

2.

9.00 – 9.45

3. klass

8. klass

Eesti keel

Eesti keel

Õp. Maire Malin

Õp. Maret Raudvee

6.

12.45 - 13.30

4. klass

Eesti keel

Õp. Helin Oja

 

8.

14.35 – 15.20

8. klass

Matemaatika

Õp. Malle Mägi

 

 

 

 

 

 

Teisipäev

1.

8.00 – 8.45

3. klass

2. klass

Eesti keel

Eesti keel

Õp. Maret Raudvee

Õp. Helin Oja

 

2.

9.00 – 9.45

6. klass

Inglise keel

Õp. Helin Oja

 

3.

9.50 – 10.35

3. klass

Loodusõpetus

Õp. Maire Malin

 

7.

13.40 – 14.25

5. klass

Matemaatika

Õp. Kristin Liba

 

 

 

 

 

 

Kolmapäev

1.

8.00 – 8.45

3. klass

Eesti keel

Õp. Maire Malin

 

2.

9.00 – 9.45

4. klass

Eesti keel

Õp. Helin Oja

 

7.

13.40 – 14.25 6. klass Matemaatika Õp. Kristin Liba

 

 

 

 

 

 

Neljapäev

4.

10.45 - 11.30

6. klass

Inglise keel

Õp. Helin Oja

5.

11.50 - 12.35

5. klass

Eesti keel

Õp. Helin Oja

 

6.

12.45 – 13.30

7. klass

Matemaatika

Õp. Malle Mägi

 

8.

14.35 – 15.20

9. klass

Matemaatika

Õp. Malle Mägi

 

 

 

 

 

 

Reede

2.

9.00 – 9.45

3. klass

Eesti keel

Õp. Maire Malin

 

4.

10.55 – 11.40

3. klass

Matemaatika

Õp. Maire Malin

 

6.

12.45 – 13.30

6. klass

Eesti keel

Õp. Maret Raudvee

 Haridusliku erivajaduse väljaselgitamine ja õpiabirühmadesse suunamine

Vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele võetakse õpiabirühmadesse vastu ajutiste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetaja abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust või  õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

  • PGS § 46- 51