Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2022/2023 õppeaastal
Seisuga 01.09.2022 

Anneli Tenso

1. klassi klassijuhataja, pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

ilenna11@hot.ee

Lenel Varres

5. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 5.-7. kl.,  füüsika 8.-9. kl., 5. kl. matemaatika

lenel.varres@gmail.com

Reet Johanson

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

Reet.Johanson@mail.ee

Kätlin Jõesaar

4. klassi klassijuhataja, tüdrukute käsitöö 4.-9.kl.

katlin.joesaar@gmail.com

Inge Kalle 

direktor, eesti keel ja kirjandus 9. kl. 

vkkool@polva.ee

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht,  pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

kersti.matson@gmail.com

Siiri Hommik

6.  klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@vkuuste.edu.ee

Sandra Tikk

3. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 6. kl.

sandra.tikk@gmail.com

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvo.lillestik@gmail.com

Kersti Lillo

2. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. kl.

Kersti.Lillo@gmail.com

Malle Mägi

9. klassi klassijuhataja, matemaatika 7.-9. kl.;  õpiabi, eripedagoog, ringijuht, õppealajuhataja

magim@hot.ee

Maret Raudvee

eesti keel ja kirjandus 5; 7.kl.; 8. ja  8. klassi klassijuhataja, õpiabi

maret.raudvee@mail.ee

Heli Sinipalu

inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.; keemia 8.-9. kl.

h.sinipalu@gmail.com

Helin Oja

matemaatika 6. kl., õpiabi

helin22@hot.ee

Elis Rosenthal

inglise keel 2.-5. kl.

rosenthalelis@gmail.com

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. klass

jelena.fayzullova@mail.ru

Anneli Siilbek

sotsiaalpedagoog, õpiabi 

siilbeka@gmail.com

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-8. kl., ringijuht

indrekillus@gmail.com
 

Maire Malin

abiõpetaja, 7. klassi klassijuhataja, pikapäevarühma kasvataja

mairemalin@gmail.com

Mai Nigul

huvijuht, ringijuht

nigul001@gmail.com

Lisete Žvirblis

vanemapuhkusel

lisetevals@gmail.com

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

Erika Sammalkivi

sekretär

info@vkuuste.edu.ee

Merike Birjuk

peakokk

merikebirjuk@yahoo.com

Margit Laan kokk
Hiie Põldmaa koristaja
Anne Peri koristaja
Antonina Koskor koristaja