Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2023/2024 õppeaastal
Seisuga 01.09.2023 

Anneli Tenso

2. klassi klassijuhataja, loodusõpetus 4. klass, pikapäevarühma kasvataja

annelitenso@vkuuste.edu.ee

Lisete Žvirblis

9. klassi klassijuhataja, loodusõpetus 5. ja 7. klass,  füüsika 8.-9. klass,  keemia 8.-9. klass, geograafia 7.-9. klass

lisetezvirblis@vkuuste.edu.ee

Asser Jaanimets

kehaline kasvatus 1.- 3. klass, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. klass

asserjaanimets@vkuuste.edu.ee

Kätlin Jõesaar

5. klassi klassijuhataja, loodusõpetus 4. klass,  tüdrukute käsitöö 4.-9.klass

katlinjoesaar@vkuuste.edu.ee

Inge Kalle 

direktor, eesti keel ja kirjandus 7. klass 

vkkool@polva.ee

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. klass, huvijuht,  pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

kerstimatson@vkuuste.edu.ee

Siiri Hommik

7.  klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. klass, ühiskonnaõpetus 6.klass, 8.-9. klass, karjääriõpetus 9. klass, inglise keel 6.-9. klass

siirihommik@vkuuste.edu.ee

Sandra Tikk

1. klassi klassijuhataja, eesti keel 4. klass

sandratikk@vkuuste.edu.ee

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. klass, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. klass

tarvolillestik@vkuuste.edu.ee

Kersti Lillo

3. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. klass

kerstilillo@vkuuste.edu.ee

Malle Mägi

matemaatika 5. klass, 7-9. klass,  õpiabi, õppealajuhataja

mallemagi@vkuuste.edu.ee

Maret Raudvee

6. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 6. klass, 8. -9. klass

maretraudvee@vkuuste.edu.ee

Heli Sinipalu

inimeseõpetus 5.-8.klass, bioloogia 7.-9. klass, loodusõpetus

6. klass

helisinipalu@vkuuste.edu.ee

Helin Oja

matemaatika 4. ja 6. klass, õpiabi

helinoja@vkuuste.edu.ee

Elis Rosenthal

4. klassi klassijuhataja, inglise keel 2.-5. klass, eesti keel ja kirjandus 5. klass

elisrosenthal@vkuuste.edu.ee

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. klass

jelenafayzullova@vkuuste.edu.ee

Anneli Siilbek

sotsiaalpedagoog

annelisiilbek@vkuuste.edu.ee

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-6. klass ja 8. klass, ringijuht

indrekillus@vkuuste.edu.ee

Maire Malin

8. klassi klassijuhataja, abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja

mairemalin@vkuuste.edu.ee

Mai Nigul

huvijuht, ringijuht

mainigul@vkuuste.edu.ee

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

Erika Sammalkivi

sekretär

info@vkuuste.edu.ee

Merike Birjuk

peakokk

merikebirjuk@yahoo.com

Margit Laan kokk
Hiie Põldmaa koristaja
Anne Peri koristaja
Antonina Koskor koristaja