2021./2022. õppeaasta

I klass - 11 õpilast - klassijuhataja Kersti Lillo

II klass - 6 õpilast - klassijuhataja Sandra Tikk

III klass -  9 õpilast - klassijuhataja  Kätlin Jõesaar

IV klass -  9 õpilast - klassijuhataja Anneli Tenso

V klass -  12 õpilast - klassijuhataja Siiri Hommik

VI klass -  9 õpilast - klassijuhataja Maire Malin

VII klass -  13 õpilast - klassijuhataja Maret Raudvee

VIII klass -  15 õpilast - klassijuhataja Malle Mägi

IX klass -  6 õpilast - klassijuhataja Malle Mägi

 Vastse-Kuuste Kooli õpilasesinduse liikmed