Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad:

 • Vaike Soosaar 
 • Kadi Laur
 • Gerti Karilaid-Vidder
 • Martin Urm
 • Hiie Asur
 • Pille Bebelev
 • Anne London
 • Margit Laan
 • Annika Niinemägi
 • Kersti Lillo - õppenõukogu esindaja
 • Kirke Laan - õpilasesinuse esindaja
 • Lennart Liba - Põlva Vallavolikogu esindaja

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 10.10.2023 korraldus nr 2-3/431 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete asutuste ja huvikoolide  hoolekogude koosseisude kinnitamine".

Hoolekogu koosoleku ajad: