Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Hoolekogu koosoleku toimumise ajad:  24.05.2022

 • Toomas Anni - hoolekogu esimees
 • Margus Koha - hoolekogu aseesimees
 • Kadi Laur - vanemate esindaja
 • Kerly Kuusmaa - vanemate esindaja
 • Elke Post - vanemate esindaja
 • Hiie Asur - vanemate esindaja
 • Pille Pebelev - vanemate esindaja
 • Margit Laan - vanemate esindaja
 • Anne London - vanemate esindaja
 • Kersti Lillo - õppenõukogu esindaja
 • Mariel Urm - õpilasesinduse esindaja
 • Lennart Liba - Põlva Vallavolikogu esindaja

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 14.10.2021 korraldus nr 2-3/603 "Põlva valla üldhariduskoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".