Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Hoolekogu koosoleku toimumise ajad: 10.11.2020; 19.01.2021; 25.05.2021; 24.08.2021 

 • Veljo Saarniit - hoolekogu esimees
 • Toomas Anni - hoolekogu aseesimees
 • Annika Niinemägi - vanemate esindaja
 • Tiia Raudvee - vanemate esindaja
 • Merle Lill - vanemate esindaja
 • Pille Bebelev - vanemate esindaja
 • Aire Hernits - vanemate esindaja
 • Anne London - vanemate esindaja
 • Elke Post - vanemate esindaja
 • Kersti Lillo - õppenõukogu esindaja
 • Piibe Pree - õpilasesinduse esindaja
 • Lennart Liba - Põlva Vallavolikogu esindaja

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 21.10.2020 korraldus nr 2-3/531 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".