Comenius 2007-2009

Vastse-Kuuste Kool osales 2007-2009 teatriteemalises Comeniuse projektis „Olla noor Euroopas”  Projekt oli mõeldud noortele vanuses 12-19 eluaastat. Meie partnerkoolid olid Türgist, Itaaliast, Soomest, Eestist ning koordinaatorkoliks oli Otto-Hahn Gymnasium Saksamaalt, Göttingenist.

Projekti teemade hulka kuulusid armastus ja noorte omavahelised suhted. Mõlema teema jaoks oli ette nähtud 1 aasta. Projektiaastad algasid rahvusvahelise teatriteemalise töötoaga, kus õpilased kõikidest osalevatest koolidest panid paika tulevase näidendi I stseeni ja karakterid. Koolid sai esialgse käsikirja, mille alusel lõi iga kool oma näidendi. Mõlema aasta lõpus toimusid teatrifestivalid, mille käigus näidendid kanti ette, neid filmiti ning salvestati DVD-dele. Õpetajatekohtumistel, mis toimusid talvel, arutati muuhulgas ka rahvuslike eripärade sissetoomist näidenditesse ning seda, mis faasis on näidendite valmimine ja lavastamine.

Parema ülevaate andmiseks valmis kodulehekülg, kuhu iga kool sai postitada uudiseid näidendi valmimise kohta. Projekti keeleks oli inglise keel, selles keeles kanti ette nii näidendid kui suheldi igapäeva situatsioonides. Lisaks keeleoskuse arendamisele pöörati palju tähelepanu ka kultuurilisele mitmekesisusele, osalevate riikide geograafiale ja ajaloole. 

  • Projekti kodulehekülg
  • Projektikohtumine Tõstamaal.Fotod

Esimene projektikohtumine toimus 2007 aasta novembris Eestis Tõstamaa Keskkoolis. Seal osales Vastse – Kuuste Koolist 6 õpilast ja 2 õpetajat. Kohtumine algas lühikese etteastega iga kooli õpilaste poolt, et ennast, oma kooli ja oma riiki lähemalt tutvustada. 5 päeva jooksul toimusid õpilastele töötoad, kus valmis meie esimese etenduse I vaatus. Etenduse pealkirjaks sai „Romeo ja Julia” ning sellest sai kaasaegne Shakespeare’i dramatiseering. Lisaks töötubadele tutvuti Tõstamaa Keskkooliga, külastati kohalikke vaatamisväärsusi, korraldati talendivõistlus ning osaleti ühiselt tantsuõhtul. Veel toimus ühine töötuba kõigile, nii õpilastele kui ka õpetajatele VAT teatri näitlejate juhendamisel. Toimusid ka töökoosolekud õpetajatele, kus täpsustati ajakava ning arutati kultuurilise eripära sissetoomise võimalust etendustesse ning projekti veebilehe koostamist. Veebileht ostustati koostada peamiselt infovahetuseks ning õpilaste ja õpetajate omavahelise suhtlemise tugevdamiseks.

  • Projektikohtumine Türgis, Izmitis.Fotod

Teine projektikohtumine toimus 2008 aasta veebruaris Türgis Izmiti linnas. See oli õpetajate kohtumine ning seal osales 7 õpetajat Vastse – Kuuste Koolist. Selle kohtumise käigus toimusid töökoosolekud, kus pandi paika kevadise teatrifestivali kava Saksamaal, lepiti kokku plakatite ja DVD valmistamise osas, vaadati üle projekti veebileht ning tehti vajalikke muudatusi. Lisaks arutati erinevate sponsorite leidmise võimalusi. Samuti tutvuti ka kohaliku kooli, haridussüsteemi, kultuuritraditsioonide ning Izmiti ja ka Istanbuli linnaga. Olime ka palutud Izmiti linnapea vastuvõtule, mis oli väga üllatav ning suurepärane kogemus. Kõikidel õpetajatel oli ka võimalus külastada ainetunde, mis oli väga huvitav ning uudne kogemus.

  • Teatrifestival Saksamaal, Göttingenis.Fotod - Video - Näidendi tekst 

Osatäitjad : Otto Kietzer, Andra Hämäläinen, Liina Kõllamets, Urmas Lihtsa, Karen Kottise, Maarja-Liis Koger.

Kolmas projektikohtumine toimus 2008 aasta mais Saksamaal Göttingenis ning see oli nn esimese aasta teatrifestival, kus kõik koolid esitasid oma versiooni teosest „Romeo ja Julia” ning milledel kõigil oli ühine I vaatus. Meie koolist osalesid 2 õpetajat ja 6 õpilast. Kõik 6 õpilast olid etenduses tegevad ning olid ka terve õppeaasta jooskul teinud palju proove. Muusika, erieffektide ja massistseenide juures olid aga tegevad veel paljud teised meie kooli õpilased. Sama tekstiga  I vaatuseid eristasid erinevate maade puhul kultuuriline taust ja rahvuslik lavakujundus ning dekoratsioonid. Teatrifestival toimus kahel päeval, kuna publikut oli palju. Festivalile eelnesid veel proovipäevad koolis ning teatris, festival ise leidis samuti aset nii kooli draamasaalis kui ka Göttingenis Noorteteatris.

Festivali tulemusena valmis DVD kõigi partnerkoolide etendustega ning samuti ka reklaamposter tutvustamaks kõikide partnerkoolide etendusi ning meelitamaks teatrisse publikut.

  • Projektikohtumine Soomes, Imatras.Fotod
  • Projektikohtumine Itaalias, Firenzes.Fotod
  • Teatrifestival Vastse-Kuustes.Fotod - Video 

Osatäitjad : Taavi Hernits, Ivo Vals, Martin Johannes Liba, Isabella Birjuk, Martin Kietzer, Otto Kietzer, Kristiina Sasi, Liisi Raudsepp, Ainar Raudvee.

  • Publikatsioonid

"Meie Vald" - märts 2009
"Meie Vald" - mai 2009
"Koit" - 16. mai 2009  1.osa ja 2.osa