Vajad abi? IIF

Vajad abi?

Kui Sul on küsimus või vajad abi mingi probleemi lahendamisel, alusta kohapealt.
Ole aktiivne, osale kogunemistel, jälgi stende, suhtle õpetajate ja kaasõpilastega.

Vastse-Kuuste kooli kodulehelt http://www.vkuuste.edu.ee/ leiad olulist teavet koolielu kohta (tunniplaan, ringide toimumise ajad, mitmesugused korrad ja nõuded jne.

Koolis võid alati pöörduda nende inimeste poole:
klassijuhatajad
sekretär Erika Sammalkivi
huvijuht Kersti Matson
HEV koordinaator Malle Mägi
õppealajuhataja Maret Raudvee
direktor Inge Kalle

Põlva Vallavalitsuses aitab sind

Põlva Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist Karin Suur (karin.suur@polva.ee, 79 79307; 5871 7630)

Võid pöörduda ka hoolekogu poole
hoolekogu esimees Jaanika Anderson.

Kui probleem jääb kohapeal lahendamata, aitavad Sind
Kagu-Eesti Rajaleidja keskuse juht Mereli Mändmets Põlvas (mereli.mandmets@rajaleidja.ee; 5886 0709; kagueesti@rajaleidja.ee)

Kui probleem jääb ikka lahendamata, saab pöörduda kirjaliku avaldusega Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna poole (Munga 18, Tartu, 50088, infotelefon 735 0222). Kodanike avaldustele vastamisel ei tegelda anonüümkirjadega. Samuti ei lahendata probleeme telefoni teel, sest enne vastuse andmist on vaja ära kuulata kõik osapooled.

Ametkonnad, mis tegelevad koolikeskkonna järelevalvega:
Terviseameti Lõuna Talitus (Põllu 1a, Tartu, tel 7447401) - tervisekaitsenõuete täitmine
Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa Veterinaarkeskus (Puuri tee 1, Põlva, tel.799 4413) - toiduseaduse täitmine,
Päästeameti Lõuna päästekeskus (tel 733 7300) – tuleohutusnõuete täitmine.