Tunniplaan


VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA
1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 
2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Tundide ajad on:

1. tund

08.00 - 08.45

2. tund

09.00 - 09.45

3. tund

09.50 - 10.35

1.-9.klassi lõuna 

10.35-10.55

4. tund

10.55 - 11.40

5. tund

11.50 - 12.35

6. tund

12.45 - 13.30

oode

13.30 - 13.40

7.tund

13.40 - 14.25

8. tund

14.35- 15.20

  1. Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.
    4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

ÕPIABITUNNID
TUNNIPLAAN 2019/2020
Õpetajd Malle Mägi, Kristin Liba, Helin Oja, Maret Raudvee, Maire Malin

 

Aeg

   ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

 

8.00 – 8.45

Helin Oja - 6. klass

    (eesti keel)

 Maire Malin - 4. klass

     (inglise keel)

 Helin Oja - 6. kl.

    (eesti keel)

 

9.00 – 9.45

 Helin Oja - 3. klass 

     (eesti keel)

 

9.50 – 10.35

 

 

 

 Helin Oja - 2. klass

       (eesti keel)

 

 

 Helin Oja - 4. kl.

     (eesti keel)

10.55 – 11.40

 

Helin Oja - 4. klass

       (eesti keel)

Helin Oja - 3. klass

(eesti keel)

 

 Helin Oja - 1. kl.

    (eesti keel)

11.50 – 12.35

 Malle Mägi - 8. klass T

    (matemaatika)

Maire Malin - 4. klass

        (inglise keel)

 

 Malle Mägi - 6. klass

       (matemaatika)

Helin Oja - 5. kl.

     (eesti keel) 

 

12.45 – 13.30

 

 

 

 

13.40 – 14.25

 

 Malle Mägi - 9. klass

    (matemaatika)

Malle Mägi - 8. klass P

      (matemaatika)

Maret Raudvee - 9. klass

         (eesti keel)

 

 

Õpiabi tööd koolis reguleerib haridusministri 02.06 1999.a. määrus nr 34 “Parandusõpperühma töökorralduse alused”.

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli 1.–9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

  • Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist.

Õpiabi tunnid toimuvad võimalusel õppetunniga samaaegselt või peale tunde.