Tunniplaan


VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA
1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 
2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Tundide ajad on:

1. tund

08.00 - 08.45

2. tund

09.00 - 09.45

3. tund

09.50 - 10.35

1.-9.klassi lõuna 

10.35-10.55

4. tund

10.55 - 11.40

5. tund

11.50 - 12.35

6. tund

12.45 - 13.30

oode

13.30 - 13.40

7.tund

13.40 - 14.25

8. tund

14.35- 15.20

  1. Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.
    4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

ÕPIABITUNNID
TUNNIPLAAN 2018/2019
Õpetajd Malle Mägi, Kristin Liba, Helin Oja, Maret Raudvee

 

Aeg

   ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

 

8.00 – 8.45

 

 

 

8. klass – matemaatika

    Õp. Malle Mägi

 

 

9.00 – 9.45

 

 

3. klass – eesti keel

    Õp. Helin Oja

3. klass – eesti keel

  Õp. Helin Oja

 

9.50 – 10.35

 

 

 

 

 

 

 

10.55 – 11.40

 

5. kl -eesti keel

Õp. Helin Oja

  6.-7. klass – matem./T

     Õp. Kristin Liba

5. klass – eesti keel

   Õp. Helin Oja

 

 

11.50 – 12.35

 

 

 

5. klass – matemaatika

   Õp. Malle Mägi

4. klass – matemaatika

    Õp. Helin Oja

 

 

12.45 – 13.30

8. klass – eesti keel

Õp. Maret Raudvee

 

 2. klass- eesti keel

  Õp. Helin Oja

 

2. klass- eesti keel

  Õp. Helin Oja

 

13.40 – 14.25

 

 

6.-7. klass – matemaatika

    Õp. Kristin Liba

9. klass – matemaatika

    Õp. Malle Mägi

 

 

Õpiabi tööd koolis reguleerib haridusministri 02.06 1999.a. määrus nr 34 “Parandusõpperühma töökorralduse alused”.

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli 1.–9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

  • Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist.

Õpiabi tunnid toimuvad võimalusel õppetunniga samaaegselt või peale tunde.