Tunniplaan IIF

Tunniplaan

VASTSE-KUUSTE  KOOLI PÄEVAKAVA
1. Vastse-Kuuste Koolis toimub õppetöö tunniplaani alusel. 
2. Tunniplaani koostab direktori asetäitja ja kinnitab direktor käskkirjaga.

Tundide ajad on:

1. tund

08.00 - 08.45

2. tund

08.55 - 09.40

3. tund

09.50 - 10.35

1.-9.klassi lõuna 

10.35-10.55

4. tund

10.55 - 11.40

5. tund

11.50 - 12.35

6. tund

12.45 - 13.30

oode

13.30 - 13.40

7.tund

13.40 - 14.25

8. tund

14.35- 15.20

  1. Ringide töö ja huvitegevus toimub peale õppetunde.
    4. Muudatusi päevakavas teeb õppenõukogu, need kinnitab direktor käskkirjaga.

ÕPIABITUNNID
TUNNIPLAAN 2017/2018
Õpetaja Malle Mägi
Eripedagoog Helin Oja

AEG

ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

8.00-8.45

8.55- 9.40

 

Õp. Helin Oja

3. klass

eesti keel

Õp. Helin Oja

2. klass

eesti keel

9.50- 10.35

 

Õp. Helin Oja

4. klass

eesti keel

Õp. Helin Oja

2. klass

eesti keel

 

10.55-11.40

 

Õp. Helin Oja

7. klass

eesti keel

11.50-12.35

 

12.45- 13.30

Õp. Malle Mägi 

7. klass

matemaatika

 

Õp. Malle Mägi

8. klass

matemaatika

13.40-14.25

 

Õp. Malle Mägi

8. klass

matemaatika

Õp. Malle Mägi

9. klass

+ 6. kl.

(vajadusel)

matemaatika

 

14.35 - 15.20

 

 

 

 

 

Õpiabi tööd koolis reguleerib haridusministri 02.06 1999.a. määrus nr 34 “Parandusõpperühma töökorralduse alused”.

Õpiabi eesmärk on toetada põhikooli 1.–9. klassi õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest ja võimaldada tal saavutada põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava nõuetele vastavaid õpitulemusi.

  • Õpiabi on mõeldud lastele, kes vajavad tähelepanu, taju, mälu ja mõtlemise treeningut, funktsionaalse lugemisoskuse parandamist ja õpioskuste juhendamist.

Õpiabi tunnid toimuvad võimalusel õppetunniga samaaegselt või peale tunde.