Tasemetööd

 Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on  testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Riiklikud tasemetööd 2018/2019
Klass Õppeaine Toimumise aeg
7. klass loodusõpetus 25.09.2018
3. klass eesti keel 08.05.2019
3. klass matemaatika 15.05.2019
4. klass loodusõpetus 03.10.2018
6. klass eesti keel 14.05.2019
6. klass matemaatika 21.05.2019
Kooli tasemetööd 2018/2019