Tasemetööd

Tasemetööd on testid, millega kaardistatakse õpilaste teadmisi esimeses ja teises kooliastmes õpitu kohta. Tasemetööd on  testid, mida ei hinnata ja mille eesmärk on olla abi- ja töövahendiks õpetajale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

 I kooliastme tasemetööd

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond: 1. oktoober 2019.

3. klassi õpilastele (paberil):

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles:12. mai 2020.

II kooliastme tasemetöö

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  • eesti keeles: 13. mai 2020.

III kooliastme tasemetöö

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  • loodusvaldkond:  25. september 2019.