Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2016/2017 õppeaastal
Seisuga 01.01.2017 

Külli Liblik   

7. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 5.-7. kl., keemia 8.-9. kl., füüsika 8.-9. kl.

kylli.liblik.001@gmail.com

Reet Johanson

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

Reet.Johanson@mail.ee

Inge Kalle

direktor, eesti keel ja kirjandus 8. klass

inge@vkuuste.ee

Kätlin Jõesaar

2. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus 4.-9. kl.,

katlin.joesaar@gmail.com

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht, ringijuht, pikapäevarühma kasvataja

kersti.matson@mail.com

Reet Lahe

matemaatika 9.kl.; pikapäevarühma kasvataja

Reet.Lahe@mail.ee

Siiri Hommik

5. ja 9. klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@hotmail.com

Sandra Tikk

1. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 5.kl.

sandra.tikk@gmail.com

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvo.lillestik@gmail.com

Kersti Lillo

4. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. kl.

Kersti.Lillo@mail.ee

Malle Mägi

8. klassi klassijuhataja, matemaatika 5.-8.kl.;   õpiabi , ringijuht

magim@hot.ee

Monika Päiviste

3. klassi klassijuhataja, inglise keel 2.-5. kl.

paivistemonika@gmail.com

Maret Raudvee

6. klassi klassijuhataja, õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus 6.-7. kl.; 9. kl.

maret.raudvee@mail.ee

Heli Sinipalu

 inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.

h.sinipalu@gmail.com

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. kl

jelena.fayzullova@mail.ru 

Helin Oja

eripedagoog

helin22@hot.ee

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-7. kl.

indrekillus@gmail.com
 

Galina Rootslane

pikapäevarühma kasvataja

galina.rootslane@mail.ee 

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

1. Erika Sammalkivi sekretär kool@vkuuste.ee
2. Merike Birjuk peakokk merikebirjuk@yahoo.com
3. Liivi Sulg kokk
4. Antonina Koskor koristaja  
5. Anne Peri koristaja  
6. Hiie Põldmaa koristaja  
7. Igor Koskor majahoidja