Personal IIF

Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2017/2018 õppeaastal
Seisuga 01.01.2018 

Külli Liblik   

5. ja 8. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 4.-7. kl., keemia 8.-9. kl., füüsika 8.-9. kl., ringijuht

kylli.liblik.001@gmail.com

Reet Johanson

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

Reet.Johanson@mail.ee

Inge Kalle

direktor, eesti keel 4. kl., eesti keel ja kirjandus 9. klass

inge@vkuuste.ee

Anneli Laansalu

3. klassi klassijuhataja, klassiõpetaja

annelilaansalu@gmail.com

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht, ringijuht, pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

kersti.matson@gmail.com

Reet Lahe

Kristin Liba

(asendusõpetaja)

matemaatika 5.kl.; pikapäevarühma kasvataja

Reet.Lahe@mail.ee

Siiri Hommik

6.  klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@hotmail.com

Sandra Tikk

2. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 6.kl.

sandra.tikk@gmail.com

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvo.lillestik@gmail.com

Kersti Lillo

1. klassi klassijuhataja, kunst 4.- 9. kl.

Kersti.Lillo@gmail.com

Malle Mägi

4. kl. ja 9. klassi klassijuhataja, matemaatika 4.kl., 6.-9. kl.;   õpiabi, eripedagoog, ringijuht

magim@hot.ee

Teele Tenso

tüdrukute käsitöö 4.-9. kl., ringijuht punktilaps@gmail.com

Maret Raudvee

7. klassi klassijuhataja, õppealajuhataja, eesti keel ja kirjandus 5. kl., 7.-8. kl.

maret.raudvee@mail.ee

Heli Sinipalu

inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.

h.sinipalu@gmail.com

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-9. kl

jelena.fayzullova@mail.ru 

Helin Oja

eripedagoog, inglise keel 2.-5. kl., õpiabi, ringijuht

helin22@hot.ee

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-7. kl., ringijuht

indrekillus@gmail.com
 

Maire Malin

1. kl. abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja

 mairemalin@gmail.com

Mai Nigul

huvijuht, ringijuht

nigul001@gmail.com

Alina Vals

noortejuht

Kätlin Jõesaar

Lapsehoolduspuhkusel

kätlin.joesaar@gmail.com

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

1. Erika Sammalkivi sekretär kool@vkuuste.ee
2. Merike Birjuk peakokk merikebirjuk@yahoo.com
3. Liivi Sulg kokk
4. Antonina Koskor koristaja  
5. Anne Peri koristaja  
6. Hiie Põldmaa koristaja  
7. Igor Koskor majahoidja