Personal

Vastse-Kuuste Kooli pedagoogide töökoormus 2018/2019 õppeaastal
Seisuga 01.01.2019 

Anneli Tenso

1. klassi klassijuhataja, pikapäevarühma kasvataja

ilenna11@hot.ee

Lisete Vals

6. klassi klassijuhataja, geograafia 7.-9.kl., loodusõpetus 5.-7. kl., keemia 8.-9. kl., füüsika 8.-9. kl., ringijuht

lisetevals@gmail.com

Reet Johanson

kehaline kasvatus 1.- 3. kl, tüdrukute kehaline kasvatus 4.- 9. kl.

Reet.Johanson@mail.ee

Inge Kalle

direktor, eesti keel ja kirjandus 5. kl.

vkkool@polva.ee

Anneli Laansalu

4. klassi klassijuhataja, vene keel 8. klass

annelilaansalu@gmail.com

Kersti Matson

muusikaõpetus 1.-9. kl, huvijuht,  pikapäevarühma kasvataja, ringijuht

kersti.matson@gmail.com

Kristin Liba

matemaatika 6.kl. ja 7. kl.

kristin.liba@gmail.com

Siiri Hommik

7.  klassi klassijuhataja, ajalugu 5.-9. kl, ühiskonnaõpetus 6.kl.; 8.-9. kl., karjääriõpetus 9. kl., inglise keel 6.-9. kl.

siirihommik@hotmail.com

Sandra Tikk

3. klassi klassijuhataja, kunstiõpetus 4. klass, klassiõpetaja

sandra.tikk@gmail.com

Tarvo Lillestik

poiste kehaline kasvatus 4.- 9. kl, poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus 4.- 9. kl.

tarvo.lillestik@gmail.com

Kersti Lillo

2. klassi klassijuhataja, kunst 5.- 9. kl.

Kersti.Lillo@gmail.com

Malle Mägi

5. kl. ja 9. klassi klassijuhataja, matemaatika 5.kl., 8.-9. kl.;   õpiabi, eripedagoog, ringijuht, õppealajuhataja

magim@hot.ee

Maret Raudvee

8. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus 6.-9. kl.

maret.raudvee@mail.ee

Heli Sinipalu

inimeseõpetus 5.-8.kl.; bioloogia 7.-9. kl.

h.sinipalu@gmail.com

Jelena Fayzullova

vene keel 6.-7. klass; 9. kl

jelena.fayzullova@mail.ru

Helin Oja

eripedagoog, inglise keel 2.-5. kl., õpiabi, ringijuht

helin22@hot.ee

Indrek Illus

IT-juht; arvutiõpetus 4.-7. kl., ringijuht

indrekillus@gmail.com
 

Maire Malin

2. kl. abiõpetaja, pikapäevarühma kasvataja

 mairemalin@gmail.com

Mai Nigul

huvijuht, ringijuht

nigul001@gmail.com

Alina Vals

noortejuht

Kätlin Jõesaar

tüdrukute käsitöö 4.-9.kl.

kätlin.joesaar@gmail.com

Selle eest, et õpetamine ja õppimine hästi toimiksid, töötavad koolis veel:

1. Erika Sammalkivi sekretär kool@vkuuste.ee
2. Merike Birjuk peakokk merikebirjuk@yahoo.com
3. Liivi Sulg kokk
4. Antonina Koskor koristaja  
5. Anne Peri koristaja  
6. Hiie Põldmaa koristaja  
7. Igor Koskor majahoidja