Õppenõukogu koosolekud IIF

Õppenõukogu koosolekud

Vastse-Kuuste Kooli õppenõukogu ajad.

04.10.2017
11.10.2017
22.11.2017
30.11.2017

05.03.2018 (erakorraline)

14.03.2018
30.05.2018
14.06.2018