Õpetajate tegemised

26.-27.02.2020

Põlvamaa ettevõtlike koolide õpetajate Talvekool 2020 Kubijal. Osalevad Jelena Fayzullova, Maire Malin, Reet Johanson, Kristin Liba ja Inge Kalle.

25.02.2020

Pedagoogilise personali koolitus "Uudne õpikäitumine". Lektor Kersti Türk.

10.02.2020

Maanteeameti koolitus KEAT programmis osalevate õpetajatele 13.00-16.00. koolitus toimub Põlvas. Osaleb Malle Mägi.

31.01.2020

Ukulele koolitus Põlvas 14.30. Osaleb Kersti Matson.

13.12.2019

Koolitus „Haridusasutuse juhtimise juriidilised, poliitilised ja majanduslikud alused“ Tartu Ülikoolis. Osaleb Jelena Fayzullova.

13.12.2019

Koolitus “Kaasav ja tähenduslik õppimine tänapäevase õpikäsitluse valguses: KUIDAS vs MIDA” Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones. Osaleb Maret Raudvee.

12.12.2019

Pedagoogilise personali esmaabikoolitus algusega 13.00 muusikaklassis.

11.12.2019

Põlvamaa Ettevõtlike koolide õppereis Viljandimaale. Osalevad Anneli Tenso ja Indrek Illus.

06.12.2019

Konverents PISA 2018 "Üheksa kümnendikku haridusest moodustab julgustamine" Tallinna Ülikooli auditooriumis Maximum . Osaleb Malle Mägi.

05.12.2019

Innove Rajaleidja korraldab teemapäeva Kagu-Eesti koolide eripedagoogidele ja HEV koordineerijatele.

Teemapäev toimub kell 12.00 – 15.30 Põlva Gümnaasiumis. Osaleb Malle Mägi.

21.-22.11.2019

XI üleriigilised õppealajuhatajate koostööpäevad Jõhvi Gümnaasiumis. Osaleb Malle Mägi.

17.-24.11.2019

Erasmus+ projektikohtumine Itaalias, Cagnano Varanos. Teemaks- matemaatika lõimumine tööõpetusega ja matemaatika kasutamine mängudes.

Osalevad Kersti Lillo, Sandra Tikk, Lisete Vals, Siiri Hommik

24.10.2019 Koolitus "Töö autistliku lapsega" Tartu Herbert Masingu Koolis.  Koolitaja Merje Kivikas. Osaleb Kristin Liba. 
23.-24.10.19 Keskkonnahariduse konverents Narvas. Osaleb Lisete Vals.
22.10.2019

"Digiõpikute kasutamine III kooliastmes" Jaan Poska Gümnaasiumis.  Osaleb Malle Mägi.

22.10.2019

Uurimislabori koolitus Põlva Koolis. Osaleb Lisete Vals.

21.10.2019

Põlva valla õpetajate konverents Põlva Koolis. Osalevad Vastse-Kuuste Kooli õpetajad Indrek Illus, Reet Johanson, Kätlin Jõesaar, Inge Kalle, Tarvo Lillestik, Kersti Lillo, Maire Malin, Malle Mägi, Maret Raudvee, Heli Sinipalu, Sandra Tikk, Anneli Tenso,.

18.10.2019

01.01.2019

Koolitus "Kaasav ja tähenduslik õppimine tänapäevase õpikäsituse valguses: KUIDAS vs MIDA". Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones. Osaleb Maret Raudvee.

18.-19.10.19

Eripedagoogide koolipraktikate juhendajate täiendkoolitus. Koolituse korraldaja Tartu Ülikooli haridusteauste instituut. Osaleb Helin Oja.

17.10.2019

Haridusfestival Paides. Osalevad Siiri Hommik ja Anneli Tenso.

10.-11.10.19

Vabariiklik muusikaõpetajate koolituspäevad „Pärimusest Pärdini“  Harjumaal.

Koolituse korraldaja Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus. Osaleb Kersti Matson.

07.10.2019

Koolitus - Mentorõpetaja rollid ja ülesanded pideva pedagoogilise praktika raames I (Tartu Ülikool). Osaleb Malle Mägi. 

02.10.2019 TALISE uuringu tutvustus Dorpati Konverentsikeskuses. Osalevad Vastse-Kuuste Kooli õpetajad.
01.10.2019 HEV - õpiabi nõustamine Tartu Herbert Masingu Kooli kompetentsikeskuses. Osaleb kooli HEV-koordinaator Malle Mägi.
01.-02.10.19 Tööalane täiendkoolitus "Mängud III kooliastme ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainetes". (Tartu Ülikool). Osaleb Siiri Hommik. 
01.10.2019 Põlva valla haridusjuhtide nõupidamine Ahja Koolis kell 9.00. Osaleb direktor Inge Kalle.
20.09.2019 Üle-eestiline Ettevõtliku Kooli strateegia seminar Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. Osalevad Anneli Tenso ja Maire Malin.