Õpetajate tegemised

17.-18.11.17 Füüsikaõpetajate sügissemester Voore Puhkekeskuses.
Seminari korraldaja Eesti Füüsika Selts. Osaleb Külli Liblik.
10.-11.11.2017 Matemaatika õpetajate koolitusele Ida- Virumaal Toilas. Osaleb Malle Mägi.
2.-3.11.2017 Muusikaõpetajate sügispäevad Saaremaal "Rõõm muusikast ehk pilli-eri". Korraldaja Eesti Muusikaõpetajate Liit. Osaleb muusikaõpetaja Kersti Matson.
27.10.2017

Vastse-Kuuste Kooli õpetajate väljasõit Tallinna.

Kell 13  ekskursioon uues filmimuuseumis.

kell 18 VAT Teatri etendus „Müller peab lahkuma!“ rahvusraamatukogu hoones.

25.10.2017

IKT sügiskonverents-Tehnoloogiarikas kool -Tallinnas. Osaleb Malle Mägi.

Päeva jooksul toimuva 24 töötoa seast saab valida digitaalsetest õppevahenditest ja –materjalidest innovaatiliste õppemeetodite ning internetiohtudest kooli pilvelahendusteni välja. Lisaks töötubadele toimub seekordsel konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel saab iga osaleja kooli aulas lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega. 

Konverentsi korraldajateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasustus, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkool ja eKool.

26.10.2017

Matemaatika õpetaja koolitus – „9. klassi matemaatika ainekavad ja ettevalmistus põhikooli eksamiks“. Koolitus toimub kl 11.00-15.45 aadressil Tartu, Veski 69. Osaleb Malle Mägi.

23.10.2017 Põlva valla õpetajate konverents "Õpetajalt õpetajale". Osalevad Inge Kalle, Maret Raudvee, Malle Mägi. Ettekandega esineb Külli Liblik teemal "Loodusnädal Vastse-Kuuste Koolis".
11.-12.10.2017 Vastse-Kuuste Kooli IT-juht Indrek Illus viibib Ettevõtlike Koolide õppereisil Pärnumaal, kus uudistati sealseid ettevõtlikke koole (Vändra Gümnaasium, Jõõpre Kool, Tõstamaa Keskkool) ning osaleti Haapsalus toimunud Haridusfestivalil. Haridusfestivalil anti Ettevõtliku kooli meeskonna poolt neljale Põlvamaa koolile - Vastse-Kuuste Kool, Mooste Mõisakool, Mikitamäe Kool ja Värska Gümnaasium – üle haridusprogrammi  Ettevõtlik kool baastaseme tunnustused.
9.-14.10.2017

NordPlusJunior koostööprojekti seminar  „Feel better – Learn better“ Rootsis, Motalas. Osalevad Vastse-Kuuste kooli õpetajad Siiri Hommik ja Jelena Fayzullova.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogrammi Nordplus eesmärk on edendada ja tugevdada koostööd Põhja- ja Baltimaade vahel nii kooli-, kõrg-, kui täiskasvanu-hariduses. Programm toetab õpirännet, projekte ja võrgustikke ning on suunatud hariduse ja elukestva õppega seotud asutustele ja organisatsioonidele.


20.-24.09.2017
Õpetaja Malle Mägi viibib matemaatika õpetajate ja kõrgkoolide õppejõudude seminaril Poola Vabariigis. Seminari korraldaja Eesti Matemaatika Selts Koolimatemaatika Ühendus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Seminaril osalejad jagavad kogemusi meil kehtiva õppekava ja ainekava saamisest ja selle arendamisest, õpetajate tegemistest, tasemetöödest ja eksamitest, erivajadustega õpilaste õpetamisest.