Õpetajate tegemised

 

05.04.2017 Vastse-Kuuste Kooli õpetajate ja abipersonali tulekahjuõppuse teoreetilise osa koolitus.
24.03.2017 Mittetulundusühingu Kajari Koolitused täiendkoolituskursus "Matemaatika õpitulemused II kooliastmes". Osaleb Malle Mägi.
07.03.2017 Direktor Inge Kalle osaleb Põlvamaa lasteaia- ja koolijuhtide koolitusel "Turvaline transport ja liiklus". Koolituse korraldaja  Maanteeamet.
16.02.2017 Õpetaja Malle Mägi viibib koos õpilastega maakondlikul Nuputa võistlusel Räpina Ühisgümnaasiumis.
14.02.2017 Direktor Inge Kalle Põlvamaa koolijuhtide seminaril avatud õpperuumi ja õpilast toetava hindamise teemal Tartu Hansa Koolis.
08.02.2017 Tervist Edendavate Koolide seminar Põlvas. Osaleb Reet Johanson.
01.02.2017 TEBO õpiveebi infopäev Põlvas. Osalevad Inge Kalle ja Indrek Illus.
01.02.2017

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täiendkoolitus- ja kutseaasta keskuse kursus Õpiabiõpetaja lisaeriala õppesessioon. Osaleb Jelena Fayzullova.

20.01.2017

MTÜ Sauja Loodushariduskeskuse koolitus Tartu Loodusmajas „Nutiseadmete kasutamine loodusõpetuses“.

Osalevad Kätlin Jõesaar ja Külli Liblik.
07.01.2017

SA Omanäolise Kooli Arenduskeskuse koolitus Tartus „Matemaatika ja mõtlemine“.

Osaleb Kätlin Jõesaar.
06.01.2017

Roosoja OÜ esmaabi täiendkoolitus Vastse-Kuuste Koolis.

Osalevad kõik õpetajad ja tehniline personal.

03.-04.01.17

Põlvamaa ettevõtlike koolide talvekool.

Osalevad Inge Kalle, Kätlin Jõesaar, Helin Oja, Malle Mägi, Reet Johanson, Külli Liblik
22.12.2016

Logoser OÜ koolitus ERM-is „Mina ja keskkond“.

Osalevad kõik õpetajad ja tehniline personal.
08.12.2016

TÜ koolitus „Rollimängudel põhinev ettevõtlusmäng“

Osaleb Külli Liblik.
26.11.2016

IKT konverents „Digitaalselt aktiivne kool“ Tallinna Reaalkoolis.

Osaleb Malle Mägi
22.11.2016

Ettevõtlike koolide infopäev Viljandis.

Osaleb Malle Mägi.

08.11.2016

Shuttle Time koolitus Põlvas „Sulgpall kõigile“.

Osalevad Reet Johanson ja Tarvo Lillestik

01.11.2016

Põlvamaa ettevõtlike koolide õppereis Ida-Virumaale.

Osalevad Kätlin Jõesaar ja Külli Liblik.

14.09.2016

Keskkonnahariduse infopäev Põlva Kooli aulas.

Osaleb Külli Liblik.

07.09.2016

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskuse kursus „MS Excel  algajale – alustame nullist“.

Osaleb Reet Johanson.