Õpetajate tegemised

 
24.10.2019 Koolitus "Töö autistliku lapsega" Tartu Herbert Masingu Koolis.  Koolitaja Merje Kivikas. Osaleb Kristin Liba. 
23.-24.10.19 Keskkonnahariduse konverents Narvas. Osaleb Lisete Vals.
22.10.2019

"Digiõpikute kasutamine III kooliastmes" Jaan Poska Gümnaasiumis.  Osaleb Malle Mägi.

22.10.2019

Uurimislabori koolitus Põlva Koolis. Osaleb Lisete Vals.

21.10.2019

Põlva valla õpetajate konverents Põlva Koolis. Osalevad Vastse-Kuuste Kooli õpetajad Indrek Illus, Reet Johanson, Kätlin Jõesaar, Inge Kalle, Tarvo Lillestik, Kersti Lillo, Maire Malin, Malle Mägi, Maret Raudvee, Heli Sinipalu, Sandra Tikk, Anneli Tenso.

18.10.2019

01.01.2019

Koolitus "Kaasav ja tähenduslik õppimine tänapäevase õpikäsituse valguses: KUIDAS vs MIDA". Koolitus toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppehoones. Osaleb Maret Raudvee.

18.-19.10.19

Eripedagoogide koolipraktikate juhendajate täiendkoolitus. Koolituse korraldaja Tartu Ülikooli haridusteauste instituut. Osaleb Helin Oja.

17.10.2019

Haridusfestival Paides. Osalevad Siiri Hommik ja Anneli Tenso.

10.-11.10.19

Vabariiklik muusikaõpetajate koolituspäevad „Pärimusest Pärdini“  Harjumaal.

Koolituse korraldaja Koorijuhtide ja Muusikaõpetajate Harjumaa Ühendus. Osaleb Kersti Matson.

07.10.2019

Koolitus - Mentorõpetaja rollid ja ülesanded pideva pedagoogilise praktika raames I (Tartu Ülikool). Osaleb Malle Mägi. 

02.10.2019 TALISE uuringu tutvustus Dorpati Konverentsikeskuses. Osalevad Vastse-Kuuste Kooli õpetajad.
01.10.2019 HEV - õpiabi nõustamine Tartu Herbert Masingu Kooli kompetentsikeskuses. Osaleb kooli HEV-koordinaator Malle Mägi.
01.-02.10.19 Tööalane täiendkoolitus "Mängud III kooliastme ja gümnaasiumi humanitaar- ja sotsiaalainetes". (Tartu Ülikool). Osaleb Siiri Hommik. 
01.10.2019 Põlva valla haridusjuhtide nõupidamine Ahja Koolis kell 9.00. Osaleb direktor Inge Kalle.
20.09.2019 Üle-eestiline Ettevõtliku Kooli strateegia seminar Põltsamaa Ühisgümnaasiumis. Osalevad Anneli Tenso ja Maire Malin.