Loovtööd

8. klassi loovtööde esitamine - 6.05.2019

8. klassi loovtööde kaitsmine toimub 14.05.2019

Loovtööde juhendajad  - Maret Raudvee, Kersti Lillo, Siiri Hommik, Tarvo Lillestik, Indrek Illus, Heli Sinipalu

Loovtööde hindamiskomisjon 

Esimees - Inge Kalle

Liikmed - Malle Mägi, Lisete Vals