Kool

Vastse-Kuuste Kool on kool:

● kus  alates 01.01.2018 õpib 88 õpilast;
● kus õppetunde annab 18 õpetajat;
● kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 2 kasvatajat;
● kus huviringide tööd juhib 8 ringijuhti (pallimängud, robootikaring,  teadusring,  lauamängus, vibutrenn,  mudilaskoor, lustikoor, noorkotkad ja kodutütred);
● kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.

 MEIE MISSIOON

Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele.

MEIE VÄÄRTUSED

LOOVUS, TARKUS, AVATUS, ETTEVÕTLIKKUS