Kool

Vastse-Kuuste Kool on kool:

● kus  alates 01.01.2018 õpib 88 õpilast;
● kus õppetunde annab 18 õpetajat;
● kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 3 kasvatajat;
● kus huviringide tööd juhib 8 ringijuhti (pallimängud, robootikaring, jalgpall,  teadusring,  lauamängus, vibutrenn,  mudilaskoor, lustikoor, noorkotkad ja kodutütred);
● kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.
              
MISSIOON
Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele.
 
VÄÄRTUSED, mida meie koolis hinnatakse:
viisakus, hoolivus, ausus, sõbralikkus, teadmishimu, positiivsus, aktiivsus, sallivus.