Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad - Jaanika Anderson, Maarika Kalev, Veljo Saarniit, Lennart Liba, Pille Bebelev, Toomas Anni, Aire Hernits, Anne London, Merle Lill

Õppenõukogu esindaja - Kersti Lillo

Õpilasesinduse esindaja - Tagmar Lill (9. klassi õpilane)

Põlva Vallavolikogu esindaja - Tarvo Asur

Alus: Põlva Vallavalitsuse 21.06.2018.a. otsus nr 1-3/41 "Esindaja nimetamine Põlva valla üldhariduskoolide ja Põlva Gümnaasiumi hoolekogusse".