Eksamid

Põhikooli riiklikud lõpueksamid 2018/2019

eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;

matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;

valikeksam  – 13. juuni 2019. a.