Vastse-Kuuste Kool
Kesktänav 20
Vastse-Kuuste alevik, Põlva vald,  Põlvamaa, 63601, Eesti.
Tel: 797 6380, 5664 8079 (direktor Inge Kalle, vkkool@polva.ee)
Tel: 792 0374 (sekretär)
E-mail: kool@vkuuste.ee 
Tel: 792 0 316 (õpetajate tuba)

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

Ametkonnad, mis tegelevad koolikeskkonna järelevalvega:

Terviseameti Lõuna Talitus (Põllu 1a, Tartu, tel 7447401) - tervisekaitsenõuete täitmine
Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa Veterinaarkeskus (Puuri tee 1, Põlva, tel.799 4413) - toiduseaduse täitmine,
Päästeameti Lõuna päästekeskus (tel 733 7300) – tuleohutusnõuete täitmine.


Euroopa kohvikupäev

 • 24.11.20

Neljapäeval, 26. novembril toimub Vastse-Kuuste Koolis Euroopa keeltekohvik 

Loe edasi

Rahvusvaheline kodanikuhariduse uuring (ICCS) 2022

 • 11.11.20

18. novembril 2020 osalevad 8. klassi õpilased  rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) 2022 pilootuuringus. Uuringut viib läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. ICCS uuringu eesmärk on hinnata, kuidas on erinevate riikide 8. klasside õpilased valmis kodanikuna ühiskonnas osalema.  

Loe edasi

Vastse-Kuuste kooli isadepäeva tervitus

 • 08.11.20

Esinesid: mudilaskoor 1.- 3. klass Katrin Muldma "Kooli teel" Kaari Sillamaa "Prügilaul" Sirje Toompere "Isa, isake" 5. klass M. Kesamaa "Kui isa on kodus" mudilaskoor 1.- 3. klass Idla liikumine "Liigun ja peatun" Piibe Pree Wimberg "Meie issid"

Loe edasi

Halloweeni teemaline laat

Halloweeni teemaline laat

 • 22.10.20

19.oktoobril toimus Vastse - Kuuste Koolis Halloweeni teemaline laat. Meie tublid müüjad annetasid omaosalustasu, kokku 28 eurot, Võru loomade varjupaigale kass Mateo abistamiseks. 

Loe edasi

KOOLIKONTSERT

 • 22.10.20

  26. oktoobril 9.00  toimub muusikaklassis KOOLIKONTSERT Esineb Jaagup Tuisk. Üritus on tasuta.

Loe edasi


Ujumise algõpetus

 • 06.10.20

Vastse-Kuuste Kooli 2.-3. klassi õpilased alustavad  ujumise algõpetusega alates 9. oktoobrist 2020.

Loe edasi


Sügisandide ja -kompositsioonide näitus „Tere, sügis!“

Sügisandide ja -kompositsioonide näitus „Tere, sügis!“

 • 25.09.20

Kallid lapsevanemad! Tervitame kuldse sügise saabumist sügisandide ja -kompositsioonide näitusega. Meisterdage lapsega midagi vahvat, pange kompositsioonile nimi ja tooge kooli. Töid ootame alates 28. septembrist. Näitus on üleval 2. oktoobrini ja pilte sellest saate vaadata  kooli kodulehel ja kooli FB lehel.

Loe edasi

Vastse-Kuuste Kooli projektipäevad Valgemetsas

Vastse-Kuuste Kooli projektipäevad Valgemetsas

 • 23.09.20

 Vastse-Kuuste koolipere osales 7.-9. septembril Valgemetsa Noortelaagris projektipäevadel.

Loe edasi

VeniVidiVici õpilasvahetus

 • 21.09.20

VeniVidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7. – 12. klasside noortele. VeniVidiVici eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu. Igapäevaselt korraldab VeniVidiVici õpilasvahetusi Eesti-siseselt, kuid võttes arvesse praegust olukorda koroonaviirusega ning õpilaste aktiivsust, pakub VeniVidiVici alternatiivina  e-keelepraktikat noortele.  Praktika on suunatud 7.-12.klasside õpilastele, kes soovivad praktiseerida eesti või vene keelt interneti kaudu. Lisaks VeniVidiVici ootab projektis osalema noori, kes soovivad olla keelementorid, st olla mentoriks teisele kooliõpilasele, kes keelt soovib praktiseerida. Juhul, kui Sinul on e-keelepraktika vastu huvi, kas siis õppija või mentori rollis, siis palun registreeri ennas õppijaks või mentoriks kasutades järgnevaid linke. Tegemist on tasuta programmiga! Keeleõppijaks saab registreeruda: https://docs.google.com/forms/d/1DeVEnYIxCEctshxuFxPem2lA7shtGkEB5RCEeEFfXL4/edit.  Keelementoriks saab registreeruda: https://docs.google.com/forms/d/12Dnzb5Ccj1qiJSgXpiE2Ov7YXg431iHU4m2qfJnhx3Y/edit .  

Loe edasi

Juhised alanud kooliaastaks

 • 20.09.20

Head Vastse-Kuuste Kooli lapsevanemad! Kuigi uus kooliaasta algas meil tavapärases kontaktõppes, on murettekitav viimastel nädalatel suurenenud tavapäraste viirushaiguste  ja ka koroona-viiruse levik. Turvalisuse tagamiseks ja nakatumisohu vähendamiseks peame kõik ühiselt rakendama ettevaatusabinõusid. Terviseameti esitatud teadusuuringutele tuginedes esineb põhikooliealistel lastel täiskasvanutega võrreldes COVID-19 haigust pigem harva ning ka haiguse ülekandumine koolikeskkonnas lapselt lapsele on pigem harv (vt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse koostatud riskihinnang: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmissionAugust%202020.pdf). See tähendab, et koolikeskkonnas on peamiseks riskiallikaks täiskasvanud.  Seepärast me lapsevanemaid ja võõraid reeglina koolimajja ei luba. Juhul, kui see on vältimatult vajalik, tuleb kohtumine eelnevalt juhtkonna või klassijuhatajaga kokku leppida. Lastevanemate üldkoosolek jääb sügisperioodil ära. Klassikoosolekud toimuvad kokkuleppel klassijuhatajatega, vajadusel võib kasutada ka distantsvormi. Samuti kaalume põhjalikult, millistel üritustel väljaspool kooli osaleme. Soovitame lastel kooli tulla jalgsi, jalg- või tõukerattaga. Kui ühistranspordi kasutamine on siiski vajalik, on soovitav kasutada maski. Nakatumisohu vähendamiseks suuname õpilased vahetundide ajal õue, tuulutame klassiruume ja viisime sisse kaks söögivahetundi. Pikapäevarühma palume jääda ainult neil õpilastel, kes kasutavad sõiduks koolibussi. Kui laps läheb peale tundide lõppu Vastse-Kuuste noortekeskusesse, siis sealt suundub ta otse koju või koolibussile. Kaupluse külastamine on lubatud ainult pärast koolipäeva lõppu. Kui nakatumine Põlvamaal suureneb, siis õpilased enam ainekabinettide vahel ei liigu, vaid õpetajad hakkavad käima nn koduklassides.  Vajalikud puhastus- ja desinfitseerimisvahendid on olemas ja kättesaadavad. Koristusteenindajad teevad ka desinfitseerimistoiminguid. Olulised käitumisjuhised Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju. Teavitage lapse klassijuhatajat ning võtke ühendust oma perearstiga. Koolil on õigus võimaliku nakkusohu ära hoidmiseks ka kergemate haigustunnustega õpilane koju saata. Teavitame sellest lapsevanemat ja lepime kokku, kuidas laps koju saab ning kas seal on talle tagatud vajalik järelevalve.    Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolis on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasas. Kui perearst on saatnud lapse või pereliikme testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui testitulemus on positiivne, annab Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös, juhul kui tervislik seisund seda lubab.  Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne). Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks. Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni. Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/ Kool lähtub oma tegevuses nii haridusministeeriumi kui ka terviseameti juhistest ning juhtnöörid täpsustuvad vastavalt olukorrale.   Inge Kalle Vastse-Kuuste Kooli direktor    

Loe edasi

Maailmakoristuspäev

Maailmakoristuspäev

 • 17.09.20

Vastse-Kuuste Kooli õpilased ja õpetajad võtavad osa Maailmakoristuspäevast 18.septembril 3. tunni ajal. Koristuspäeva raames korrastatakse koolimaja ümbrust ja alevikku.  Selge soojad riided ja kaasa koristamiseks sobilikud kindad! 

Loe edasi

SPORDINÄDAL

SPORDINÄDAL

 • 03.09.20

SPORDINÄDAL 7.-11.09.2020 algusega 12.00

Loe edasi

Lõpetamise pildid

Lõpetamise pildid

 • 05.07.20

Vaata tervet [galeriid:](https://www.flickr.com/photos/97294079@N08/albums/72157714981373493)

Loe edasi


Õppepäev väljaspool koolimaja

 • 28.05.20

Õppeaasta viimased üritused

Loe edasiKevadpühade pildid

Kevadpühade pildid

 • 13.04.20

Õpilaste poolt kodudes valmistatud kaunistused.

Loe edasi


VeniVidiVici õpilasvahetus

VeniVidiVici õpilasvahetus

 • 17.01.20

6.-17.jaanuarini oli meie kooli 9.klassis vahetusõpilane Elva Gümnaasiumist. Vahetust korraldas organisatsioon VeniVidiVici, mis  on mõeldud neile noortele, kes soovivad õppida mõnes teises Eestimaa koolis. 

Loe edasi

8.-9. klassi õpilaste karjäärinõustamine ja -loeng

 • 13.01.20

 16.01.2020 korraldab Töötukassa  8.-9. klassi õpilastele karjääriloengu ja -nõustamise. 8. klassi õpilaste karjääriloeng 11.50 - 12.35;  9. klass õpilaste individuaalne karjäärinõustamine alates kella 11.50.

Loe edasi

Ujumise algõpetus

 • 07.01.20

Alates 10. jaanuarist alustavad 2.-3. klassi õpilased ujumise algõpetusega. Ujumised Põlva ujulas toimuvad 10.01; 17.01; 24.01; 31.01, 07.02; 14.02; 21.02; 06.03; 13.03; 20.03 . Väljumine kooli juuret kell 8.55, tagasi Põlvast 10.15. Õpilaste saatjad Reet Johanson ja mai Nigul.

Loe edasi

Põlva Vallavalitsus liitus arveldusplatvormiga Bill.me

 • 06.01.20

 Mis on Bill.me? Bill.me on kaasaegne ja efektiivne vahend arvete vastuvõtmiseks, vaatamiseks ja maksmiseks. Platvorm vastab täielikult Eestis ja Euroopa Liidus kehtivatele andmekaitse nõuetele ja elektrooniliste maksete turvalisuse standarditele. Mis võimalusi pakub Bill.me? Pärast Bill.me keskkonna kasutajaks registreerimist saab kasutada järgmisi funktsioone: Saadetud arved Ülevaade tasutud ja tasumata arvetest Arvete arhiiv Arve tasumine (kasutades maksekaarti) Automaatmakse Teavituste edastamine ja infovahetus     Registreerimine ja Bill.me veebiteenuse kasutamine on klientidele TASUTA. Teenustasu (2% kogusummast) võetakse ainult juhul, kui arve eest tasutakse Bill.me keskkonnas. Platvormi kõik võimalused on kättesaadavad ka Bill.me mobiilirakenduse kaudu. Esimesed arved Bill.me keskkonda saadab vallavalitsus 2020. aasta veebruaris. Soovi korral saab täiendava informatsiooni Bill.me kodulehelt https://www.bill.me/et/faqs kirjutades e-posti aadressile info.ee@bill.me või  merike.matt@polva.ee ,telef. 799 9481

Loe edasi